CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Dự án: Xây dựng thi công tuyến ống cấp, thoát nước Núi Bà, Tây Ninh

Trạm bơm