CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Kbang

Công suất : 2000m3/ngày

Địa điểm: Huyện Kbang