CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

Công suất 470m³/ngày

Dự án: Metropole Khu phức hợp Sóng Việt. Lô 1 - 16.