CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

- Gói thầu EPC (Thiết kế, thi công cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành chuyển giao công nghệ công trình Nhà máy xử lý nước cấp cho Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa )

- Công suất 30.000 m3/ngày đêm.