CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Hệ thống cấp nước Tân Lâm, Tân Hà

Tên công trình: Hệ thống cấp nước Tân Lâm, Tân Hà

Công suất: 300 m3/ngày

Địa điểm: Tây Ninh

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh 

Hình 1: Trạm xử lý

Hình 2: Trạm xử lý

Hình 3: Cụm xử lý

Hình 4: Giếng khoan trong hệ thống

Hình 5: Trạm bơm cấp 2

Hình 6: Tủ điện điều khiển