CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Công trình hệ thống cấp nước huyện Cư Kuin và nguồn nước sinh hoạt cho TP Buôn Mê Thuột

Công suất : 20 000 m³/ngày 
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cấp nước Buôn Mê Thuột