CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Hệ thống xử lý  nước sản xuất cho nhà máy  rượu Phú Lễ

Công suất : 1500m3/ngày