CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Công trình: Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Thuộc da cá Sấu, Đà Điểu Khatoco

Địa điểm: Ninh Ích, Khánh Hòa

Công suất: 140m3/ngày

Chủ đầu tư: Tổng công ty Khánh Việt

Ngày khởi công: 3/2012

Ngày hoàn thành: 20/8/2012