CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Gói thầu : Xây dựng mạng lưới tuyến ống phân phối

Tiểu dự án : Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài , Bình Phước;

Công suất : 20,000m3/ngày