CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

1. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước sông, đường ống cấp nước từ trạm xử lý về N/m.

 

2. Sơ đồ xử lý nước ngầm, sử dụng lắng ngang có tấm trợ lắng và lọc trong lực cấp nước thủy cục cho KCN.

 

3. Sơ đồ Xử lý nước sông, sử dụng công nghệ lọc RO để làm nước giải khát.

4. Sơ đồ khối công nghệ xử lý hệ nước RO

 

5. Sơ đồ khối công nghệ xử lý hệ nước sinh hoạt