CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Trạm bơm cấp 2 nhà máy nước Phù Cát

Công suất: 5600m3/ngày

Chủ đầu tư: BQLDA Cấp nước sinh hoạt Phù Cát

Nguồn nước lấy từ nước ngầm