CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
5/31/2021

Nhà máy nước Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày đêm, giai đoạn 1: 30.000m³/ngày

5/26/2021

Phê duyệt cấp phép khai thác tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác nước mặt

5/26/2021

Bình Định phát triển hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho đô thị

 
5/20/2021

Nhà máy nước Nguyệt Hoá 10.000m³/day, tỉnh Trà Vinh

3/12/2021

Thăm, tặng quà Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu - Bình Định

1/19/2021

LỄ KHỞI CÔNG
Gói thầu số 13: Xây dựng + thiết bị trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

1-6 (of 41)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7« · »