CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Nhà máy xử lý ngước thải Vinpearl Nha Trang

Công suất : 1000m3/ngày