CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
9/27/2021

Chủ tịch Tỉnh, PCT Tỉnh, Giám đốc Sở Xây Dựng, Phó Giám Đốc sở Tài Nguyên Môi Trường thăm và kiểm tra nhà máy nước Nguyệt Hoá Công xuất 10.000m³/ngày.

 

 

 

 

 

7/6/2021

Nhà máy nước sạch Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày

5/31/2021

Nhà máy nước Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày đêm, giai đoạn 1: 30.000m³/ngày

5/26/2021

Phê duyệt cấp phép khai thác tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác nước mặt

5/26/2021

Bình Định phát triển hoàn chỉnh hệ thống cấp nước cho đô thị

 
5/20/2021

Nhà máy nước Nguyệt Hoá 10.000m³/day, tỉnh Trà Vinh

1-6 (of 21)
1 - 2 - 3 - 4« · »