CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện
Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ ngày đêm KCN Phước Đông Dự án: Khu đô thị - Dịch vụ thuộc khu liên hợp công nghiệp - Đô Thị - Dịch Vụ - Phước Đông - Bời Lời
Xây dựng + thiết bị trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hoá công suất 10.000m³/day
Nhà máy nước sạch Quy Nhơn gia đoạn 1: 30.000m³. Giai đoạn 2: 60.000m³/ ngày
EPC-RO xử lý nước nhiễm mặn cho nhà máy thực phẩm Betrimex
Dự Án: Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hoá công suất 10.000m³/ngày đêm
Lễ khởi công gói thầu số 13: Xây dựng + thiết bị trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Nhà máy xử lý nước sạch công suất 15.000m3/ ngày đêm KCN Phước Đông Dự án: Khu đô thị - Dịch vụ thuộc khu liên hợp công nghiệp - Đô Thị - Dịch Vụ - Phước Đông - Bời Lời