CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Nhà máy xử lý nước thải KDC Phú Lợi, Q8

Công suất : 1200m3/ngày