CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

N/M xử lý nước thải Tôn Hoa Sen Phú Mỹ

Công suất : 3000m3/ngày