CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

EPC: Hệ thống xử lý nước thải tập trung 1500m3/ ngày KDL Núi Bà, Tây Ninh

Máy thổi khí

Châm hóa chất

Máy tách rác