CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đã thực hiện

Nhà máy xử lý nước thải KDC Trường Thạnh, Q2

Công suất : 1500m3/ngày