CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

Thiết kế và thi công, kiểm tra và vận hành thử hệ thống xử lý nước thải

 Dự án: Toà nhà Techcombank Sài Gòn