CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

EPC-RO xử lý nước nhiễm mặn cho nhà máy thực phẩm Betrimex