CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

Cơ sở hoả táng cho đồng bào dân tộc KHMER tại huyện tiểu cần

Chủ đầu tư: Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh

Địa điểm: Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tình Trà Vinh