CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

  Dự Án: Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hoá công suất 10.000m³/ngày đêm
Địa điểm: Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh.