CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN
Đang thực hiện

Ký kết hợp đồng  BOO đầu tư nhà máy nước sạch Quy Nhơn.

Công suất: Giai đoạn 1: 30.000m³/ngày

Giai đoạn 2: 60.000m³/ngày.

(Lễ ký kết thời covid thật đặc biệt)