CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Chủ tịch Tỉnh, PCT Tỉnh, Giám đốc Sở Xây Dựng, Phó Giám Đốc sở Tài Nguyên Môi Trường thăm và kiểm tra nhà máy nước Nguyệt Hoá Công xuất 10.000m³/ngày.