CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Lập dự án đầu tư & xin chủ trương thực hiện đầu tư.

SENCO có năng lực thực hiện các dịch vụ:

- Lập dự án đầu tư

- Xin chủ chương đầu tư

- Báo cáo nghiên cứu khả thi

- Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật

- Tờ trình chủ trương đầu tư

Một số dự án đầu tư SENCO thực hiện

Nhà máy nước Quy Nhơn công suất 60.000m³/ngày

Nhà máy nước Nguyệt Hoá công suất 20.000m³/ngày 

Nhà máy nước Hà Thanh công suất 29.300m³/ngày