CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

VĨNH LONG phấn đấu 90% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

(Tinmoitruong.vn) - Năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường đầu tư thi công các công trình mở rộng hệ thống cấp nước tập trung ở các xã nông thôn nhằm hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí 17 về môi trường – nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối tháng 6/2015, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,4%, tăng 2,4% so với cuối năm 2014; trong đó tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 55,2%. Dự kiến đến cuối năm 2015, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đạt tỷ lệ 90% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch; trong đó 60% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh từ trạm cấp nước tập trung, tăng 10% so với năm 2014.

Năm nay, tỉnh Vĩnh Long bố trí vốn 72 tỷ đồng cho chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cấp mở rộng 14 tuyến ống trạm cấp nước và lắp đặt 7.000 đồng hồ nước phục vụ cho các hộ dân cư nông thôn sống phân tán. Tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng hệ thống cấp nước cho những vùng có mật độ dân số cao, chuyển dần những công trình cấp nước đơn lẻ (giếng khoan tay, bể lọc cát chậm, giếng thấm gia đình) thành các công trình cấp nước tập trung với khả năng xử lý nước đạt tiêu chuẩn, phục vụ có hiệu quả các cụm, tuyến dân cư từ 300-500 hộ.

Từ nguồn vốn ngân sách, tỉnh Vĩnh Long bố trí 43,4 tỷ đồng đầu tư cho 22 dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn. Đến nay các chủ đầu tư đã giải ngân trên 12,7 tỷ đồng đẩy nhanh tiến độ thi công tập trung cho các công trình mở rộng tuyến ống trạm cấp nước tại các xã nông thôn mới: Mỹ Lộc (huyện Tam Bình), Hòa Phú (huyện Long Hồ), Hòa Bình (huyện Trà Ôn) và Chánh Hội (huyện Mang Thít).

Vĩnh Long phấn đấu 90% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch

Trong tháng 7, tỉnh triển khai thi công hệ thống cấp nước tập trung xã Tân phú (huyện Tam Bình) từ nguồn vốn ngân sách 5 tỷ đồng do UBND Thành phố Hà Nội hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thi công 3 công trình mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm), Hựu Thành và Tích Thiện (huyện Trà Ôn) với tổng kinh phí đầu tư 8,7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại các xã nông thôn mới, các đoàn thể đã vận động hỗ trợ lắp đặt 1.000 đồng hồ nước cho các hộ dân, nâng tổng số toàn tỉnh có 17 trên 21 xã điểm xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về hộ dân sử dụng nước sạch .

Nguồn: Huỳnh Kim Phượng (tinmoitruong.vn)

Các Tin Khác :